Skip to content Skip to footer

Video Intro App IMAX Quận Hồng Bàng, TP. Hải phòng

Thứ Tư, 21/12/2022

Hàng loạt những tính năng xã hội thông minh của IMAX được thể hiện ngay trên giao diện App bao gồm:
chính quyền số, giao tiếp số, phản ánh số, khảo sát số, thông báo số, cổng thông tin điện tử số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, cuộc sống số
Tất cả đều được tích hợp đầy đủ trên Smart App IMAX.

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved