Skip to content Skip to footer

Video Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản IMAX SmartLife

Thứ Năm, 22/12/2022

 

Tải và cài đặt ứng dụng IMAX SmartLife
Bước 1: App Store đối với IOS và CH Play đối với Androi
Bước 2: tìm kiếm từ khóa IMAX SmartLife
Bước 3: thực hiện tải về và cài đặt ứng dụng IMAX SmartLife (theo hướng dẫn)

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved