Skip to content Skip to footer

TVC Xuân Ký – IMAX IoT Platform

Thứ Hai, 16/01/2023

Nền tảng IMAX IoT Platform ra đời đón đầu xu hướng số hoá, thay đổi chuyển đổi trong nhiều lĩnh vực bất động sản, kết nối hàng triệu người dân ở các toà nhà, khu đô thị… nhân viên văn phòng, người dân, thậm chí cả du khách.

Công Ty Cổ Phần Yootek Holdings

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved