Skip to content Skip to footer

TRUNG TÂM LOGISTIC

Logistic Center Smart (hay còn gọi là Smart Logistic Center) là một hình thức giải pháp logistic center sử dụng các công nghệ thông minh và tự động hóa để tối ưu hóa hoạt động quản lý và vận hành trong chuỗi cung ứng. Các công nghệ thông minh được áp dụng trong Logistic Center Smart

 • Critical Power
 • Distributed Power Monitoring
 • IT Infrastructure
 • Access Control
 • Emergency Lighting Control
 • Process Automation
 • Traceability & Counterfeit
 • Lighting Control
 • HVAC Control
 • Refrigeration Control
 • eMobility
 • Energy Managenment & Renewables
Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved