Skip to content Skip to footer

Tích hợp tủ đồ thông minh lên nền tảng số iMAXTEK IoT Platform (Yoolife)

Thứ Bảy, 05/08/2023

Nền tảng iMAXTEK IoT Platform (Yoolife) của iMAXHITECH là nền tảng số mở cho phép kết nối, tích hợp đa nền tảng phần cứng từ nhiều hãng khác nhau nhằm giải quyết triệt để, đồng bộ bài toán smarthome trên một ứng dụng duy nhất iMAXTEK Smartlife. Một trong những tính năng nổi bật của nền tảng số mở là tích hợp tủ đồ thông minh lên nền tảng số iMAXTEK IoT Platform (Yoolife) . 

Tủ đồ được tích hợp các giải pháp quản lý lên trên nền tảng số iMAXTEK IoT Platform (Yoolife) và cư dân sử dụng thông qua app thông minh iMAKTEK SmartLife (Yoolife) . Cụ thể:

  • Cư dân truy cập vào ứng dụng iMAKTEK Smartlife (Yoolife)
  • Cư dân gửi code tủ đồ cho shipper qua SMS
  • Shipper nhập mã code cư dân gửi để mở tủ và gửi hàng
  • Tủ tự động khóa cho đến khi cư dân đến lấy hàng

Với tính năng này, cư dân/khách hàng có thể chủ động thời gian nhận hàng, dễ dàng đặt tủ, quản lý và thanh toán trên ứng dụng Smart app. Ngoài ra, cư dân có thể kiểm soát tình trạng tủ từ xa, thống kê thu nhập dữ liệu thời gian thực thông qua Smart App. 

 

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved