Skip to content Skip to footer

TUYỂN DỤNG IT DEVELOPER

Công Ty TNHH Công Nghệ Cao IMAX, mở rộng mô hình nhân sự, với môi trường lao động trẻ trung năng động, chúng tôi tuyển dụng các cộng sự tham gia dự án phát triển các giải pháp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực IoT (Smart Home – Nhà thông minh; Smart Building – Toà nhà thông minh; Smart City – Khu đô thị thông minh). 

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved