Skip to content Skip to footer

Song Nam Group tham dự “ĐỀ ÁN XÃ HỘI THÔNG MINH” tổ chức tại quận Hồng Bàng

Thứ Năm, 16/02/2023

Vừa qua, Tập đoàn Song Nam đã vinh dự có mặt và báo cáo Bí thư thành ủy Hải Phòng và lãnh đạo Quận Hồng Bàng về việc ứng dụng nền tảng IMAX IoT Platform trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị và xã hội thông minh dựa trên các trụ cột:
– Công dân số
– Căn hộ số
– Chính quyền số
– Kinh tế số
– Xã hội số
Dự án đã và đang triển khai thí điểm trên địa bàn Quận và đang được TP nghiên cứu mở rộng. Hy vọng thời gian tới, sản phẩm trí tuệ Việt – IMAX IoT Platform sẽ trở nên phổ biến, từng bước đi vào cuộc sống và nâng tầm chất lượng sống tại mỗi hộ gia đình!

Song Nam Group tham dự “ĐỀ ÁN XÃ HỘI THÔNG MINH” tổ chức tại quận Hồng Bàng

Song Nam Group tham dự “ĐỀ ÁN XÃ HỘI THÔNG MINH” tổ chức tại quận Hồng Bàng

Song Nam Group tham dự “ĐỀ ÁN XÃ HỘI THÔNG MINH” tổ chức tại quận Hồng Bàng

Song Nam Group tham dự “ĐỀ ÁN XÃ HỘI THÔNG MINH” tổ chức tại quận Hồng Bàng

IMAX IoT Platform – sản phẩm công nghệ của Tập đoàn Song Nam Group.

Công Ty Cổ Phần Yootek Holdings

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved