Skip to content Skip to footer

Nhận cảnh báo chất lượng không khí, chất lượng nước, môi trường nội ngoại khu

Thứ Tư, 09/08/2023

Khu đô thị thông minh bền vững là khu đô thị được đảm bảo từ nhiều yếu tố cốt lõi “xanh – thông minh – an ninh – an toàn – tối ưu”. Yếu tố “xanh” được số hóa qua các giải pháp: sử dụng năng lượng tái tạo, quy hoạch trạm xe điện, giám sát chất lượng không khí, quan trắc môi trường…Khu đô thị thông minh còn được trang bị đầy đủ  hệ thống quan trắc môi trường bao gồm: chất lượng không khí, chất lượng nước cấp và nước thải, nhằm tạo ra môi trường số trong lành, phục vụ người dân. 

Nhận cảnh báo chất lượng không khí, chất lượng nước, môi trường nội ngoại khu

Giám sát chất lượng không khí bao gồm nhiều yếu tố như đo lường nồng độ các chất gây ô nhiễm khác nhau như khi CO, NO2, SO2, O3, đo lường độ ẩm, nhiệt độ, áp suất không khí, nồng độ bụi mịn…Các phương pháp đo lường này sử dụng các thiết bị cảm biến thông minh, số hóa và đẩy dữ liệu giúp ban quản lý/ ban quản trị có thể đẩy trực tiếp thông báo về các chỉ số đo lường không khí tới từng cư dân ngay trên ứng dụng Imaxtek smartlife (YooLife).

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved