Skip to content Skip to footer

Kiểm soát ra vào an toàn bằng Face ID, QRcode

Thứ Tư, 09/08/2023

Nhắc đến giải pháp tòa nhà thông minh, khu đô thị thông minh thì không thể bỏ qua giải pháp kiểm soát an ninh ra vào thông minh. Nền tảng số YOOLIFE IOT PLATFORM của chúng tôi áp dụng công nghệ xác thực hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao, thời gian xác thực nhanh, xác thực không chạm. Gồm có:

  • Face ID
  • QRcode
  • NFC access control
  • Smart Card RFID
  • Fingerprint

Kiểm soát ra vào an toàn bằng Face ID, QRcode

Các thông tin dữ cá nhân được lưu trữ tập trung tại khối lưu trữ trung tâm và được vận hành đồng bộ cùng Smart App Ban Quản Trị, kiểm soát thông tin ra vào nội khu chặt chẽ, đảm bảo an ninh tốt.

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved