Skip to content Skip to footer

IMAX SmartLife – Intro Social

Thứ Tư, 21/12/2022
  • Ứng dụng thông minh dành cho ngôi nhà của bạn
  • Dễ dàng đăng nhập vào giao diện
  • Giao diện tiện dụng, dễ dàng sử dụng với đầy đủ chức năng trên duy nhất 1 Smart App
  • Đầy đủ 4 tính năng: công dân số, căn hộ số, kinh tế số, xã hội số

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved