Skip to content Skip to footer

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng IMAXTEK SmartLife(Yoolife) trên di động

Thứ Ba, 04/07/2023

Bước 1: Tải ứng dụng IMAXTEK SmartLife (Yoolife)

Để tải ứng dụng, bạn truy cập vào một trong hai đường dẫn dưới đây tùy theo thiết bị di động của mình sử dụng hệ điều hành là Android hay iOS.

Bước 2: Đăng ký và xác thực tài khoản

– Sau khi tải thành công ứng dụng, tại màn hình chính, bấm vào phần “Đăng ký mới”. Trong màn hình đăng ký mới bạn điền đầy đủ các thông tin:

  • Lựa chọn mặc định
  • Họ và tên
  • Tên đăng nhập
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại
  • Mật khẩu

Bước 3: Khám phá và trải nghiệm ứng dụng IMAXTEK SmartLife (Yoolife)

– Sau đó tiến hành “Đăng nhập”, điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Khu: để trống
  • Tên đăng nhập hoặc email
  • Mật khẩu
  • Nhấn đăng nhập

* Lưu ý, bạn có thể đổi mật khẩu mới sau khi đăng nhập. Hoặc nhấn “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập.

Sau khi hoàn tất đăng nhập tài khoản, truy cập ứng dụng IMAXTEK SmartLife (Yoolife) để sử dụng và trải nghiệm các tính năng

Công Ty Cổ Phần Yootek Holdings

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved