Skip to content Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng app IMAXTEK SmartLife

Thứ Sáu, 31/03/2023

Bước 1: Tải app IMAXTEK SmartLife

Truy cập vào ứng dụng CH Play hoặc App Store tải App IMAXTEK SMARTLIFE

Hướng dẫn sử dụng app IMAXTEK SmartLife

Hướng dẫn sử dụng app IMAXTEK SmartLife

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Sau khi tải thành công ứng dụng, tại màn hình chính bấm vào phần “Đăng ký mới”. Trong mục màn hình đăng ký mới, điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Urban area/ apartment: Bỏ trống
  • Họ và tên đệm; Tên; Tên đăng nhập
  • Số điện thoại; Địa chỉ Email; Mật khẩu

HƯỚNG DẪN CÀI ỨNG DỤNG APP

Hướng dẫn sử dụng app IMAXTEK SmartLife

Bước 3: Đăng nhập tài khoản

Đăng ký thành công ứng dụng, tiến hành đăng nhập các thông tin sau:

  • Khu(tenant): Bỏ trống
  • Tên đăng nhập hoặc email
  • Mật khẩu

HƯỚNG DẪN CÀI ỨNG DỤNG APP

Sau khi hoàn tất đăng nhập, truy cập vào app để sử dụng và trải nghiệm các tính năng nổi bật của ứng dụng.

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved