Skip to content Skip to footer

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CƯ DÂN YOOLIFE

Thứ Tư, 28/06/2023

Bước 1: Tải ứng dụng Yoolife

Truy cập vào ứng dụng CH Play hoặc App Store tải App Yoolife

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Sau khi tải thành công ứng dụng, tại màn hình chính bấm vào phần “Đăng ký mới”. Trong mục màn hình đăng ký mới, điền đầy đủ các trường thông tin sau

  • Họ và tên đệm; Tên; Tên đăng nhập
  • Địa chỉ Email; Mật khẩu

Trường thông tin tên cộng đồng: điền theo yêu cầu quy định đã gửi

 

Bước 3: Đăng nhập tài khoản 

Đăng ký thành công ứng dụng, tiến hành đăng nhập các thông tin sau:

  • Tên đăng nhập hoặc email
  • Mật khẩu

* Trường thông tin Khu(tenant) tiếp tục nhập thông tin đã đặt ban đầu 

Sau khi hoàn tất đăng nhập, truy cập vào ứng dụng để sử dụng và trải nghiệm các tính năng nổi bật của ứng dụng.

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved