Skip to content Skip to footer

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỒNG BÀNG SMART

Thứ Sáu, 24/03/2023

B. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN ỨNG DỤNG HỒNG BÀNG SMART

Bước 1: Tải App Hồng Bàng Smart

Truy cập vào ứng dụng CH Play hoặc App Store tải App Hồng Bàng Smart

 

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Sau khi tải thành công ứng dụng, tại màn hình chính bấm vào phần “Đăng ký mới”. Trong mục màn hình đăng ký mới, điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Urban area/ apartment
  • Họ và tên đệm; Tên; Tên đăng nhập
  • Địa chỉ Email; Mật khẩu

Trường thông tin Urban area/ apartment điền tên ứng dụng: hongbangsmart.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản 

Đăng ký thành công ứng dụng, tiến hành đăng nhập các thông tin sau:

  • Khu(tenant); Tên đăng nhập hoặc email
  • Mật khẩu

* Trường thông tin Khu(tenant) tiếp tục nhập thông tin ứng dụng “hongbangsmart”

Sau khi hoàn tất đăng nhập, truy cập vào Hồng Bàng Smart để sử dụng và trải nghiệm các tính năng nổi bật của ứng dụng.

Công Ty Cổ Phần Yootek Holdings

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved