Skip to content Skip to footer

BỆNH VIỆN THÔNG MINH

SMART HOSPITAL

Bệnh viện thông minh – Smart Hospital là mô hình bênh viện được chúng tôi quy hoạch bao gồm: hạ tầng thông minh, phòng mổ thông minh, phòng bệnh thông minh, quản lý thông minh, ứng dụng thông minh.

MÔ HÌNH SMART HOSPITAL

 • Hệ thống tổng đài điện thoại

 • Hệ thống CCTV, Face ID

 • Hệ thống âm thanh công cộng PA

 • Hệ thống Car Parking

 • Hệ thống kích sóng di động
 • Hệ thống gọi Y tá
 • Ứng dụng thông minh

PHÒNG ICU THÔNG MINH ROOM CONTROL UNIT

 • Lighting Control

 • Curtain Control

 • HVAC Control (Humi, Temp, CO2)

 • Noise Level Monitoring

 • Nurse Call, SOS
 • Medical Gas Monitoring
 • Medical Gas Monitoring

PHÒNG MỔ THÔNG MINH OP ROOM CONTROL UNIT

 • Lighting Control

 • Curtain Control

 • HVAC Control (Humi, Temp, CO2)

 • Noise Level Monitoring

 • Nurse Call, SOS
 • Medical Gas Monitoring
 • Pressure control
 • Room Modes

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA GIẢI PHÁP

Vận hành từ xa

Tính ổn định
điện năng

Bảo vệ tài sản

An ninh mạng

Tuân thủ và giảm thiểu rủi ro

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved